Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
21. května 2022 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Istituto Comprensivo Colozza se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Istituto Comprensivo Colozza a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Istituto Comprensivo Colozza souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Istituto Comprensivo Colozza shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Istituto Comprensivo Colozza také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Istituto Comprensivo Colozza automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Istituto Comprensivo Colozza využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Istituto Comprensivo Colozza.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Istituto Comprensivo Colozza, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Istituto Comprensivo Colozza nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Istituto Comprensivo Colozza doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Istituto Comprensivo Colozza. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Istituto Comprensivo Colozza nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Istituto Comprensivo Colozza a rodinu webů Istituto Comprensivo Colozza.

Použití osobních informací

Istituto Comprensivo Colozza shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Istituto Comprensivo Colozza a k poskytování služeb, o které jste požádali. Istituto Comprensivo Colozza také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Istituto Comprensivo Colozza a jeho přidružených částí. Istituto Comprensivo Colozza vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Istituto Comprensivo Colozza neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Istituto Comprensivo Colozza Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Istituto Comprensivo Colozza může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Istituto Comprensivo Colozza a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Istituto Comprensivo Colozza nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Istituto Comprensivo Colozza udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Istituto Comprensivo Colozza za účelem zjištění, jaké služby Istituto Comprensivo Colozza jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Istituto Comprensivo Colozza, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Istituto Comprensivo Colozza prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Istituto Comprensivo Colozza nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Istituto Comprensivo Colozza a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Istituto Comprensivo Colozza nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Istituto Comprensivo Colozza používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Istituto Comprensivo Colozza nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Istituto Comprensivo Colozza, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Istituto Comprensivo Colozza nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Istituto Comprensivo Colozza zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Istituto Comprensivo Colozza uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Istituto Comprensivo Colozza vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Istituto Comprensivo Colozza nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Istituto Comprensivo Colozza na adrese admin@virtualmax.eu. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2022 Istituto Comprensivo Colozza   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation